Alle låtene på -Sommersangeren-

SOL INNE/SOL UTE (Ny)
Tekst/F.Kalvik/Ø.Sunde/Musikk/F.Kalvik

DEN ENE DAGEN (Fra Bjerke/Hagerup/Kalvik)
Tekst/I.Hagerup/MusikkF.Kalvik

VERONICA (Ny)
Tekst/C.Vreesvijk/Musikk/C.Vreesvijk
Norsk tekst/F.Kalvik

FERIEBREV (Ny-innspilling m/Lillebjørn Nilsen/Øystein Sunde og Bjørn J:son Lindh)
Tekst/F.Kalvik//Musikk/F.Kalvik

BADEDAMMEN (Neste stasjon Grorud)
Tekst/E:F.Hansen/Musikk/F.Kalvik

STROFE (Ny-innspilling)
Tekst/I.Hagerup/Musikk/F.Kalvik

Å VÆRE BARN EN SOMMERDAG (Dagdrivernotater)
Tekst/:A.Bjerke/Musikk/F.Kalvik

SKOGENS SANG (Black water side) (Ny-innspilling)
Trad arr/Bert Jansch/Norsk tekst F.Kalvik

FRED OG FRIHET (Ny-innspilling)
Tekst/F.Kalvik//Musikk/F.Kalvik

MÅKEN (Klassisk Kalvik II)
Tekst/E:A.Bjerke/Musikk/F.Kalvik

TRØSTEVISE (I mellom to evigheter m/ Cajsa Stina Åkerstrøm)
Tekst/B.Andersson/Musikk/F.Kalvik

LIVETS LYSE SIDE (Klassisk Kalvik)
Tekst/F.Kalvik//Musikk/F.Kalvik

OSLO-SOMMER (Ny-inspilling)
Tekst/I.Hagerup/Musikk/F.Kalvik

SOMMERØYA (Klassisk Kalvik II)
Tekst/I.Hagerup/Musikk/F.Kalvik

Share