Inger Hagerup – Min åndelige mor

Dette er et kapittel som ikke kom med i boka mi «Uten skam og mening»  fordi møtet med Inger lå for langt fram i tid i forhold til resten av innholdet i boka. Dette kapittelet ble publisert første gang i A-Magasinet 2010.

 

Inger Hagerup forfatterInger Hagerup – Min åndelige mor
Mitt første møte med Inger Hagerups diktning, var i norsktimen gjennom min norsklærer Fru Garbo. Jeg gikk på språklinja på Sofienberg videregående skole og hadde stint av norsktimer i uka.

Jeg hadde kjempeproblemer med ortografien, så alle mine stiler var illrøde som raserte rose-bed etter at fru Garbo hadde senket meg og karakteren min med søkke og snøre, med rødblyanten sin. ”Bra innhold Finn, men ortografien er bånn i bøtta”, var hennes faste kommentar.
Fru Garbo var glad i norsk poesi. Etter hvert som tiden gikk fikk jeg mer og mer fot for den litterære stileoppgaven også, pga henne. Ikke så rart kanskje, når jeg tenker tilbake. Det var poesi overalt. Ikke alltid like synlig, men..den var der.
Les videre

Share